Att bara förbjuda rökning från en dag till en annan tror vi på FörbjudRökning.se inte på. Visst skulle ett förbud av rökning imorgon få effekt. Plötsligt fick inte butikerna längre sälja cigaretter, vad skulle hända då? Ett troligt scenario vore att människor direkt skulle gå över till snus istället, vilket inte är en lösning på problemet med tobak utan bara ett annat sätt att få i sig nikotin. (Visst vi kan bråka hur mycket om helst om det är bevisat eller inte om snus ger upphov till cancer eller inte). Vi på FörbjudRökning.se tar aktiv ställning mot alla former av tobak.

Ett annat problem som skulle uppstå om vi förbjuder rökning imorgon är att människor skulle må fruktansvärt dåligt. Nikotinet är så pass beroendeframkallande att människor kommer bli desperata i sin jakt på nikotin. Det är bara att studera en rökare under en dag för att se hur humöret svänger när de inte röker på några timmar. Riskerna för att det skulle hända hemska saker som självmord, våldsdåd och likande är överhängande om väldigt många människor mår dåligt samtidigt.

Om vi inte kan förbjuda rökning över en natt, hur ska vi då göra?

Förslag 1 – Hypotes: Det går inte sluta röka om du en gång börjat.
De flesta rökare började redan i tidiga tonåren. Vi minns hur de stod i gäng vid busshållplatsen utanför skolgården och rökte. I min klass var det 1 tjej som rökte i 7e klass. I 8e klass rökte troligtvis nästan halva klassen. Jag vet inte om min högstadieklass är representativ för hela Sveriges ungdomar, men det spelar knappast någon roll. Ungdomar vill trotsa de vuxna och att börja röka är just en sådan grej. Det är inte lagligt och därför kan det tyckas coolt. Något som många i min högstadieskola uppenbarligen tyckte.

Jag har inte träffat en enda rökare som velat att deras barn ska börja röka. Visst är det anmärkningsvärt! Om vi hypotetiskt förutsätter att det är omöjligt att sluta röka när man en gång gjort beroendet så starkt att man måste röka regelbundet så går det inte att plötsligt förbjuda rökning. Det skulle bara skapa en stor svart marknad för cigaretter.

Det enda sättet att på sikt skapa ett rökfritt Sverige skulle i så fall vara att göra det omöjligt att börja röka från första början. Om vi hindrar våra ungdomar från att fastna i tidiga tonåren, kommer vi gradvis att fasa ut rökning ur samhället. Så här skulle en sådan plan kunna se ut.

I år är det 2015. De som för födda på 2000-talet är fyller i maximalt 15 år. Dessa människor får inte köpa cigaretter i Sverige idag. Visst finns det några av dessa som redan börjat röka, men andelen är ändå låg och så även deras beroende. Vårt förslag är att personer födda år 2000 eller senare aldrig ska få köpa cigaretter i Sverige. Naturligtvis kommer de första årskullarna fortfarande ganska enkelt få tag på cigaretter genom att någon annan köper dem åt dem. Men för varje år skjuts åldern uppåt för att få köpa cigaretter i Sverige. År 2025 skulle du genom vårt förslag vara tvungen att vara 26 år för att få köpa cigaretter i Sverige. Risken att en 13-åring känner en 18-åring som köper ut cigaretter och därmed möjliggör att 13-åringen börjar röka är betydligt större än att 13-åringen känner en 26-åring som kan göra samma sak.

Den här planen för att gradvis fasa ut rökning ur samhället kan kanske tyckas orättvis, vissa skulle säkert använda ord som diskriminering, men vi ser det som ett nödvändigt ont – Ett enkelt ett sätt att förbjuda något över tid. Om du aldrig kunna köpa cigaretter i Sverige så bör du aldrig behöva lida av det heller. Och skulle det ändå vara så att du börjat röka så, och därmed faktiskt lider av det, har man egentligen bara sig själv att skylla. Det här sättet att få bort rökningen ur samhället kommer ta lång tid, men utgår från hypotesen att det inte går att sluta röka när man väl börjat.

Plan 2 – Hypotes: Det går att sluta röka
Flera länder, däribland Finland har satt ett datum när landet ska vara tobaksfritt. I Finland är detta år 2040. Några länder har satt 2025 som sin gräns. I Sverige har väldigt lite gjorts för att få till ett förbud och Sverige regering har inte satt något datum för när Sverige bör vara tobaksfritt. I den här förslaget för att skapa ett tobaksfritt Sverige utgår vi från ett slutdatum för användningen av tobak i Sverige. Sverige bör enligt oss på FörbjudRökning.se vara ett föregångsland.

Därför sätter vi upp målet att Sverige är helt rökfritt från 1 januari 2025. Det betyder att vi har 10 år på oss dels skapa en hälsosam attityd till tobaksprodukter, där människor helt enkelt inte vill ha med dessa produkter att göra – Inga ungdomar vill längre börja röka. Den andra delen vi behöver arbeta med är att hjälpa de som är beroende idag att sluta röka. Vi behöver därför skapa incitament till att sluta röka och vi måste även göra processen att sluta röka så enkel som möjligt.

Det första vi måste göra är att är erkänna att vi misslyckats kapitalt med vår strävan efter att få ungdomar att inte börja röka. Enligt DN (130311) var det 2013 32% av alla pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som rökte. Motsvarande siffra över tjejer var 39%. Fruktansvärda siffror, om ni frågar oss. För vuxna har andelen rökar minskat konstant de senaste 20 åren. 2013 rökte 11% av befolkningen. Därmed står det klart att vi fullständigt misslyckats med att få ungdomar att inte börja röka. Så vad göra?

Likt den första planen måste vi arbeta med att minska tillgängligheten av cigaretter. Det kan vi göra genom att del höja åldern för att få köpa cigaretter i Sverige och dels genom att höja priset på cigaretterna. Naturligtvis öppnar detta upp för en svart marknad för cigaretter, men det kan vi inte ta hänsyn till här utan det är ett annat problem att ta itu med.

Sedan måste ta rökning på allvar redan i tidiga årskurser. Kanske ska man börja visa bilder på hur en rökares lungor ser ut redan i första klass. Ha en kontinuerlig diskussion om rökning med barnen. Både om vad som kan tyckas tufft och vad de kan få för konsekvenser. Ta dit rökare som försökt sluta röka, låt barnen prata med någon som knappt har någon röst kvar. Skräm barnen, men låt dem samtidigt själva tänka efter. Det går inte bara trycka på det som är negativt, för då kommer barnen ändå vara nyfikna. Hela samhället behöver ändra attityd till rökning och tobak. Förutom i skolan behöver man hjälp av media.

Det finns så många saker man kan göra för att hjälpa folk att sluta röka. Det finns mycket forskning på området som man kan ta hjälp av. I vår plan väljer vi att fokusera på ett 3 saker.
Var man får röka
Tillgängligheten
Stöd i processen

2006 infördes ett förbud i Sverige mot att röka på restauranger, caféer och nattklubbar. Det blev ett ramaskri från landets rökare som tyckte att staten gjorde inskränkningar på deras rättigheter. Kritiken tystnade dock ganska snabbt och istället rosades beslutet med rökförbud i allmänna lokaler. Kläderna luktade inte rök när man kom hem längre. I och med förbudet var det många svenskar som slutade röka. Många av dessa har sagt att det var mycket lättare att sluta när man inte utsattes för röken varje gång man gick ut på nattklubb.

Vi har tagit vara på den här feedbacken i vår plan. Genom att minska antalet platser man får röka på begränsar man inte bara möjligheterna för rökare att röka på, utan gör det även enklare för de som vill sluta röka. Längre pauser mellan varje bloss gör att den som röker minskar sin exponering till nikotinet. Dessutom slutar mång att röka för att det helt enkelt är för krångligt att hitta någonstans att röka på. Ett sådant exempel som infördes i Stockholm 1 januari 2015 är att inte längre är lagligt att röka på öppna tunnelbanestationer.

Vi har 10 år på oss att hjälpa människor att sluta röka. Genom att gradvis minska antalet platser de får röka på; allmänna platser som parker, stranden, torg osv. hjälper vi dem i deras strävan.

Sveriges dagligvaruhandel måste ta ställning och sluta sälja tobaksvaror. Här skulle man från staten sida kunna kompensera försäljningsbortfallet under en övergångsperiod. Idag har cigarettförpackningarna en stor varningstext. I länder som Australien har man nu lagstiftat om att alla cigarettpaket ska ha samma fälg. Loggor och reklamtexter är förbjudna. Dessutom har varje paket en bild på sig där man fimpar en cigarett. Forskningen visar att vi köper mindre om inte vår hjärna triggas av något den känner igen. Ett annat sätt att minska tillgängligheten är att inte förvara cigaretterna synligt vid kassan utan under disken. Dessa två saker kan Sverige liksom flera andra länder lagstifta om för att underlätta för människor att sluta röka.

Idag kostar ett paket cigaretter mellan 45-60kr. Ett paket innehåller 19-20 cigg. Om man gör paketen mycket större, säg 100 cigg i varje blir det inte bara svårare att förvara i väskan utan de blir även mycket dyrare. 50 kronor är lätt att lägga ut, 300 är en helt annan sak!

Det tredje steget för att hjälpa våra rökare att sluta är det finns hjälpmedel som fungerar och som skapar incitament att sluta. Stödgrupper, billiga alternativ och professionella människor att prata är viktigt i den här processen. Rökningen kanske är en ovana i rökarens liv. Genom att hjälpa personen med andra delar i livet kan motivationen att sluta röka öka. Många som börjar träna upplever till exempel att det är lättare att sluta röka. Det finns många sådana saker att göra – Det kan vara så enkelt som att skapa matlagningskurser för hälsosam mat. När vi äter hälsosammare, börjar träna så vill vi även förbättra oss på andra plan.