Plan 1 – Hypotes: Går inte att sluta röka.

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Plan 1 – Hypotes: Går inte att sluta röka. |

Förslag 1 – Hypotes: Det går inte sluta röka om du en gång börjat.

De flesta rökare började redan i tidiga tonåren. Vi minns hur de stod i gäng vid busshållplatsen utanför skolgården och rökte. I min klass var det 1 tjej som rökte i 7e klass. I 8e klass rökte troligtvis nästan halva klassen. Jag vet inte om min högstadieklass är representativ för hela Sveriges ungdomar, men det spelar knappast någon roll. Ungdomar vill trotsa de vuxna och att börja röka är just en sådan grej. Det är inte lagligt och därför kan det tyckas coolt. Något som många i min högstadieskola uppenbarligen tyckte.

lekande-barnJag har inte träffat en enda rökare som velat att deras barn ska börja röka. Visst är det anmärkningsvärt! Om vi hypotetiskt förutsätter att det är omöjligt att sluta röka när man en gång gjort beroendet så starkt att man måste röka regelbundet så går det inte att plötsligt förbjuda rökning. Det skulle bara skapa en stor svart marknad för cigaretter.

Det enda sättet att på sikt skapa ett rökfritt Sverige skulle i så fall vara att göra det omöjligt att börja röka från första början. Om vi hindrar våra ungdomar från att fastna i tidiga tonåren, kommer vi gradvis att fasa ut rökning ur samhället. Så här skulle en sådan plan kunna se ut.

I år är det 2015. De som för födda på 2000-talet är fyller i maximalt 15 år. Dessa människor får inte köpa cigaretter i Sverige idag. Visst finns det några av dessa som redan börjat röka, men andelen är ändå låg och så även deras beroende. Vårt förslag är att personer födda år 2000 eller senare aldrig ska få köpa cigaretter i Sverige. Naturligtvis kommer de första årskullarna fortfarande ganska enkelt få tag på cigaretter genom att någon annan köper dem åt dem. Men för varje år skjuts åldern uppåt för att få köpa cigaretter i Sverige. År 2025 skulle du genom vårt förslag vara tvungen att vara 26 år för att få köpa cigaretter i Sverige. Risken att en 13-åring känner en 18-åring som köper ut cigaretter och därmed möjliggör att 13-åringen börjar röka är betydligt större än att 13-åringen känner en 26-åring som kan göra samma sak.

Den här planen för att gradvis fasa ut rökning ur samhället kan kanske tyckas orättvis, vissa skulle säkert använda ord som diskriminering, men vi ser det som ett nödvändigt ont – Ett enkelt ett sätt att förbjuda något över tid. Om du aldrig kunna köpa cigaretter i Sverige så bör du aldrig behöva lida av det heller. Och skulle det ändå vara så att du börjat röka så, och därmed faktiskt lider av det, har man egentligen bara sig själv att skylla. Det här sättet att få bort rökningen ur samhället kommer ta lång tid, men utgår från hypotesen att det inte går att sluta röka när man väl börjat.


Theme Designed Bymarksitbd