Hur Rökning påverkar vår hälsa

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Hur Rökning påverkar vår hälsa |

Att det varit farligt att röka har vi vetat i snart 60 år, trots det har försäljningen av cigaretter inte minskat utan bara ökat. En person som röker utsätter sig för mängder av onödiga risker. Studier visar att rökning har negativ påverkan på blodtrycket och man får snabbt sämre kondition. Det här i sin tur leder till att man försämra sitt immunförsvar och lättare drabbas av infektioner.

I cigaretter finns det över 4000 farliga ämnen. Ja, du läste rätt. Det finns 4000 ämnen som man lyckats påvisa har en skadlig effekt på kroppen. Trots det är det lagligt 2015 att sälja dessa produkter i Sverige. Trots all kunskap låter vi våra barn börja röka när de är 14-15 år gamla! Även om alla inte 4000 ämnen är cancerframkallande finns det ett 60-tal ämnen som ökar riskerna för cancer. Mer än 50% av alla rökare dör förtidigt och den genomsnittliga rökaren lever 11 år kortare än en icke-rökare.

När kroppen utsätts för cigarettrök stiger puls och blodtryck samtidigt som blodkärlen drar ihop sig. Detta leder till sämre syresättning av musklerna och försämrad kondition.

Risksjukdomar för en rökare
Även om alla rökare inte påverkas av rökningen så gör den stora majoriteten det. Några av de vanligaste sjukdomarna är:
Cancerformer i lungor, urinblåsan, matstrupen, tjocktarm och bukspottskörtel.
Rökare drabbas ofta av lungsjukdomar som KOL, astma, lunginflammation och lungemfysem.
Hjärt- och kärlsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, åderförkalkning och kärlkramp.

Anledningen till att vi skriver om rökning, och driver på för ett förbud är att många av de negativa effekterna är reversibla. Det innebär att det finns kraftigt positiv effekt i att sluta röka. Kan vi bidra till att människor slutar röka så är det värt all kritik och hård ord från personer som tycker att vi ska ge *** i hur de ska leva sitt liv. Om man slutar röka, kommer kroppen att återhämta sig. Många rökare märker hur de orkar mer inom några få veckor när många av cigarettgifterna lämnat kroppen. Konditionen är det som förbättras snabbast.

Rökare åldras snabbare – Tala ungdomarnas språk!
När jag gick i högstadiet hade jag några av de vackraste tjejerna i hela stan i min klass. I 7-9 blommade de ut så där som bara tonårstjejer kan göra. Tyvärr började många av dem röka redan när de var 14 år gamla. Några år senare, när de var 17-18 år hade deras vackra hy redan tappat sin lyster. Så fort gick det att förvandla något så vackert till något som inte alls var så speciellt. Jag tar bara upp det här som ett exempel. Något som man bör lyfta fram i information till de 39% av alla 17 åriga tjejer som 2013 rökte i Sverige!

Utseendet är så viktigt för unga idag. Varför utsätter sig då 39% av alla tjejer för att något så onödigt som rökning? Någonstans har vi misslyckats med att informera dem om detta. Man kan prata om feminism, utseendefixering och sexism, och dess negativa effekt på samhället. Men utseende är något som nästan alla unga kan relatera till. Jag har hittills aldrig mött en tjej/kille som helt och hållet varit nöjd med sitt utseende. Kanske måste lyfta fram just dessa argument i debatten och informationen till unga. Rätt och slätt: Börjar du röka, riskerar du att bli ful!

Studier visar att män som röker både åldras snabbare och har svårare med erektionen. Erektionsproblem är en naturlig följd av att blodkärlen i kroppen drar ihop sig. Kommer det inte fram tillräckligt med blod finns det inget att fylla svällkropparna i penis med – därmed ingen erektion. Ganska enkel logik. Ju lägre i åldrarna man börjar röka desto snabbare syns ålderstecken som rynkor. För kvinnor kan rökning påverka möjligheterna att bli gravid. Kvinnor som röker når i allmänhet även klimakteriet några år tidigare än icke-rökande kvinnor.


Theme Designed Bymarksitbd