Norrbottningar och östgötar röker mest

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Norrbottningar och östgötar röker mest |

Norrbottningar och östgötar röker mest
I en ny studie från Socialstyrelsen presenteras data över svenskarnas rökvanor. Studien visar att andelen rökare varierar i olika delar av landet. Trots att andelen rökare har minskat kraftigt i Sverige röker drygt 11% fortfarande. Flest som röker finns i Norrbotten och Östergötland. I åldrarna 18-74 år röker 13% av de norrbottniska männen, medan störst andel kvinnor som röker återfinns i Sörmland och Östergötland. Där röker knappt var 7e kvinna. Lägst andel rökare finner vi i Gävleborgs län. Där röker endast 7% av befolkningen.

Studien som är gjorde under tidsperioden 2011-2014 visar fortsatta skillnader mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Bland personer med eftergymnasial utbildning röker omkring 7%, medan samma siffra för person utan gymnasieutbildning är drygt 20%.

Frågan är vad vi kan göra med den här informationen. En titt på http://www.regionfakta.com/Norrland/Befolkning-och-hushall/Medelinkomst/ visar att medelinkomsten i Gävle ligger strax under genomsnittet i Sverige. Därmed kan vi göra antagandet att utbildningsnivån i Gävle inte är mycket högre än genomsnittet i landet. Det måste snarare vara så att Gävleborgs län har lyckats bättre med sina försök att minska antalet rökare. Här finns det kanske något att lära sig för andra regioner i landet.

Vi ska försöka kontakta ansvarig personer i Gävleborg för att se om vi kan få en utförligare beskrivning av hur de arbetar.


Theme Designed Bymarksitbd