Rökning för fortfarande den största orsaken till branddödsfall
Beslutet att endast tillåta försäljning av cigarretter som slocknar av sig själv har minskat antalet branddödsfall som orsakats av rökning. Trots detta är rökning fortfarande den viktigaste orsaken till bränder med dödlig utgång. Rökning är en brandrisk, även om branden inte leder till döden. Förutom de bränder som orsakas av konventionella cigarretter har e-cigarretters laddare också orsakat bränder. Enligt preliminära uppgifter från Räddningsbranschens Centralorganisation har 60 människor omkommit i bränder i år.

Den klart största orsaken till bränder med dödlig utgång har varit rökning. År 2010 trädde en författning i kraft enligt vilken det i Finland endast får säljas cigarretter som slocknar av sig själv. Åtgärden minskade antalet branddödsfall som orsakas av tobak med 10 – 15 fall årligen.

Också antalet bränder som orsakats av rökning har minskat med en femtedel efter de självslocknande cigarretternas ankomst. Trots detta orsakade rökningen 256 byggnadsbränder förra året. De brandrisker som tobaksrökning medför beror inte bara på cigarretten utan också de elddon som använts.

Användningen av e-cigarretter har medfört nya säkerhetsrisker i anslutning till rökning. Rökningsprodukter beställs mycket från länder som inte har en lika strikt marknadskontroll som Finland. Dåliga laddare till e-cigarretter har orsakat bränder. Produkterna medför också fara för elstöt. Användningen av e-cigarretter har också orsakat felaktiga brandlarm, när rökdetektorer har reagerat på rökning inomhus. (Spek.fi/news, 141002)

Rökning påverkar inte bara en själv utan även sin omgivning. Tänk på att hålla cigaretterna borta från sovrummet eftersom det är den plats där de flesta husbränder börjar.