Samhällets

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Samhällets |

Samhällets kostnader för rökning
Josef Stalin sa en gång; om en människa dödas är det en tragedi om 100 dör är det bara statistik. Varje människa påverkas olika av rökning, men statistiken talar sitt tydliga språk. Varje år dör runt 12000 svenskar på grund av rökning. Riskerna är större ju tidigare man börjar och ju längre man röker. Varje liv är viktigt att rädda och vi på FörbjudRökning.se vill påverka politikerna att ta frågan på allvar, att sätt ner foten och värna om något som är större än individuell frihet – folkhälsan.

Sverige är världsledande när det kommer till säkerhet på våra vägar. De senaste 10 åren har trafikverket lyckat halvera antalet som dör eller skadas allvarligt i trafiken varje år. 2015 omkom 275 människor på vägarna i Sverige, en siffra som Sveriges regering vill ha ner till noll. När nollvisionen infördes 1997 var det många länder som tyckte svenskarna var galna. Nu snart 20 år senare har Sverige världens säkraste vägar och dödstalen fortsätter att sjunka.

Trots detta låter vi 45 ungdomar börja röka i Sverige varje dag! Varje år börjar 16000 unga svenskar att röka!

I Sverige dör 40 gånger så många på grund av rökning som i trafiken varje år. Det är dags att sätta upp en nollvision även här! Enligt socialstyrelsen är rökning den enskilt största orsaken till sjukdom. En rökare har i genomsnitt 8 sjukdagar fler per år än en icke-rökare. Om man lägger till alla korta rökpauser betalar en genomsnittlig arbetsgivare omkring 45000kr extra för att ha en rökare anställd än en person som inte röker. Sådan statistik bör man lyfta fram som argument för att göra alla arbetsplatser rökfria och för arbetsgivarna att hjälpa till göra sin personal rökfri.

Totalt beräknas enligt Statens Folkhälsoinstitut rökningen kosta samhället 30 miljarder kronor varje år. I dessa kostnader ingår sjukvårdskostnader och produktionsbortfall hos företagen. Personligt lidande har man dock inte satt något värde på. Varken kortare livslängd eller sämre livskvalitet är något som går att monetärisera. I vårt arbete för ett rök och tobaksfritt Sverige är det dock viktigt att även ta med dessa argument för att backa upp vår ståndpunkt.


Theme Designed Bymarksitbd