Vad innehåller en cigarett?

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Vad innehåller en cigarett? |

Hittade en intressant artikel som jag hämtade inspiration från på doftfri.se/vad-innehaller-en-cigatrett.

När man tar ett bloss på en cigarett är det endast 5% av alla ämnen som finns i utandningsluften som syns. I ett enda bloss frigörs omkring 5000 ämnen som är mer eller mindre skadliga för våra kroppar. Av dessa ämnen kommer ungefär hälften från tobaksplantans blad, resten skapas genom kemiska reaktioner när den torra tobaken brinner. Av olika anledningen tillsätts dessutom ett hundratal olika ämnen i själva tillverkningsprocessen av cigaretten.

Om det är svårt att sluta röka ta en titt på bilden nedan och läs lite mer om ämnen som cigaretterna innehåller och hur de kan påverka din kropp. Den här sidan handlar om att hjälpa rökare att sluta röka. En del i den processen är att börja se på cigaretter på ett annat sätt. Genom att bygga upp ett motstånd mot cigaretten genom visualisering kan man hjälpa kroppen att lättare vänja sig av med tobak. En variant av detta är piller som gör att kroppen reagerar med avsmak på alkohol. Alkoholen smakar plötsligt fruktansvärt illa.

Här kommer lite hjälp till

Aceton: Ett starkt lösningsmedel som bland annat används i nagellack.
Ammoniak: Används ofta i gödningsmedel, fönsterputs och hårfärg. I cigaretter hjälper ammoniak leveransen av nikotin till hjärnan, vilket gör att man får en nikotinkick och blir beroende.
Arsenik, dödligt gift som bland annat används i råttgift.
Bensen används i framställning av plast och även kopplats ihop med sjukdomar som leukemi.
Butan brinner bra och används som tändargas i tändväska
Kolmonoxid, dödligt gift som bland annat finns i bilavgaser. Kolmonoxiden tar syrets plats i blodet och kan snabbt leda till akut syrebrist i hjärnan och vitala organ.
Kadmium är en mycket giftig tungmetall som de flesta känner igen från batterier. Används även i industriella processer som när malm smälts och bearbetas.
Formaldehyd kan användas för att balsamera och bevara avlidna personer.
Cyanväte är ett väldigt giftigt ämne med en färglös gas som har en bittermandelliknande lukt.
Bly är en mycket giftig metall som ger en rad negativa hälsoeffekter.
Nickel finns i orena smycken och är bevisat cancerframkallande.
Nikotin har inte bevisats vara cancerframkallande, men är det mest beroende framkallande ämnet i cigaretter.
Polonium är ett radioaktivt metalliskt grundämne. Det är inte bara farligt ur cancersynpunkt utan kan även ge andra följdsjukdomar.
Terpentin är ett lösningsmedel som brinner otroligt brandfarligt.

Ibland kan det vara lite svårt att relatera till alla ämnen, därför lägger vi även upp en bild som illustrerar vad som finns i en vanlig cigarett.
Om man börjar föreställa sig saker som att man varje gång man ska röka plockar upp en fimp från marken och tänder, hjälper man hjärnan att koppla rökning till något äckligt, snarare än något som är lugnande. Därmed blir det lättare för hjärnan att avstå från cigaretterna när man försöker sluta.


Theme Designed Bymarksitbd