Varför ungdomar börjar röka

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on Varför ungdomar börjar röka |

Många har säkert ställts sig frågan – Varför börjar unga människor röka? Det är omöjligt att de inte skulle veta om de risker och kostnader som rökningen för med sig. Enligt rapporten ”Skolelevers drogvanor 2012” som Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning, CAN står bakom har andelen unga som rökt i 9e klass legat mer eller mindre konstant sedan 2004. Andelen som röker under andra året på gymnasiet har dock ökat kraftigt. Hur kan detta egentligen komma sig?

När tidningen Drugnews intervjuade ett tre flickor som rökte på en skolgård fick de svaret. ” Visst är det dumt att röka, och dyrt. Först tyckte jag det var coolt, men inte nu längre, och nu är man fast.”

Att uppfattas som cool, att vara någon som andra ser upp till är viktigt i alla åldrar. Ett sätt att mäta detta är att fråga människor varför de lägger upp saker på Facebook. Bland 15-16 åringar svarade nästan hälften att de la upp bilder för att visa att de håller på med något förbjudet som att dricka alkohol eller röka. Bland de som var några år äldre 19-20 var det drygt 25% som svarade samma sak. Om man frågade 23-24 åringar så blev svaret endast 8%.

Här har vi troligtvis en av nycklarna till varför ungdomar börjar röka. Det finns ett värde i att vara en person utmanar regler och är villig att ta risker. Detta beteende är tydligaste i tonåren och det är även då de flesta provar på att röka och dricka alkohol. Frågar man ungdomar så är de fullt medvetna om att det är farligt att röka, men riskerna anses mindre än coolfaktorn och de kortvariga fördelarna med att röka.

Hur vi värderar risker ändras över tiden. När ungdomarna lär sig tänka långsiktigt börjar coolhetsfaktorn av att röka avta snabbt. Tjejerna som hänvisades till i början tyckte att det var coolt att röka när de var yngre. Nu var det inte det längre, men nikotinet hade redan satt sina klor i dem nu. Ett tydligt tecken på att det inte är lika coolt att röka när man är äldre är att ytterst få börjar röka när de är över 20 år.

Så om vi tar hänsyn till dessa nya fakta. Vad händer om vi totalförbjuder cigaretter? Kommer ungdomarna bara att pröva andra saker då? Det är möjligt, kanske till och med troligt, men även detta är utanför den här sidans scope. Vad vi kan hjälpa ungdomarna med så länge är att tidigt börjar arbeta med långsiktigt tänkande. Att låta dem själva funderar över hur coolt det egentligen är att röka. Försök att hitta argument som ungdomarna själva kan relatera till t ex lukt, utseende och pengar. Dessutom bör man minska ungdomarnas exponering till cigaretter. I varje butik finns reklam om cigaretter i kassan och uttrycket ”in your face” har väl aldrig varit lättare att relatera till. Lagstifta om att cigaretterna ska ha tråkiga paket och att dessa ska vara undanstoppade så att vi inte ser dem så fort vi kommer till kassan.


Theme Designed Bymarksitbd