BLOGG

Posted on : 24 July, 2017 |post in : |Comments Off on BLOGG |

Rökfritt 2025 – Nu vill regeringen lagstifta!

Vi på förbjudrökning.se var tidigt ute och diskuterade kring ett rökfritt Sverige 2025. Till vår glädje så har regeringen äntligen tagit nästa steg för att detta ska bli verklighet! Inte nog med att det skulle spara runt 30 miljarder kronor och rädda 12 000 liv – Hälsan i Sverige skulle få sig en skjuts i rätt riktning.

Läs mer om detta

Antirökning med lite humor

Tänkvärd anti-rökningskampanj som ursprungligen kommer från Kanada. Social Smoking is Smoking…

Norrbottningar och östgötar röker mest

I en ny studie från Socialstyrelsen presenteras data över svenskarnas rökvanor. Studien visar att andelen rökare varierar i olika delar av landet. Trots att andelen rökare har minskat kraftigt i Sverige röker drygt 11% fortfarande. Flest som röker finns i Norrbotten och Östergötland. I åldrarna 18-74 år röker 13% av de norrbottniska männen, medan störst andel kvinnor som röker återfinns i Sörmland och Östergötland. Där röker knappt var 7e kvinna. Lägst andel rökare finner vi i Gävleborgs län. Där röker endast 7% av befolkningen.

Studien som är gjorde under tidsperioden 2011-2014 visar fortsatta skillnader mellan personer med olika utbildningsbakgrund. Bland personer med eftergymnasial utbildning röker omkring 7%, medan samma siffra för person utan gymnasieutbildning är drygt 20%.

Frågan är vad vi kan göra med den här informationen. En titt på regionsfakta.com visar att medelinkomsten i Gävle ligger strax under genomsnittet i Sverige. Därmed kan vi göra antagandet att utbildningsnivån i Gävle inte är mycket högre än genomsnittet i landet. Det måste snarare vara så att Gävleborgs län har lyckats bättre med sina försök att minska antalet rökare. Här finns det kanske något att lära sig för andra regioner i landet.

Vi ska försöka kontakta ansvarig personer i Gävleborg för att se om vi kan få en utförligare beskrivning av hur de arbetar.

Så tycker Rickard som snusar idag.

Hur jag började snusa?

Det började med att jag tog en eller två snus under festkvällar då jag gillade mixen mellan snus och öl samt att få det där extra snurret i huvudet utan att dricka för mycket. Tog snus av kompisar men efter några veckor så kändes det så snålt att ta av andra så köpte en egen dosa till nästkommande fest. En Knox white som varken rinner eller smakar snus. Min flickvän sa, köp inte en egen dosa då blir du fast och det blev jag.

Varför jag snusar?

Varför jag snusa handlar bara om beroeende då jag tycker att det se fult ut under läppen, ger skador på tandköttet, ger gulare tänder, kostar pengar, kan leda till mun cancer samt om man glömmer en dosa så tänker man inte på något annat än den glömda dosan vilket är jobbigt.

Vill jag sluta?

Jag vill verkligen sluta men har läst på och frågat många personer som säger att man ska må bra psykiskt för att sluta vilket jag inte gör för tillfället av många anledningar. Har märkt att jag snusar betydligt mer när jag har tråkigt och just nu händer det inte speciellt mycket i mitt liv och då är det svårare att sluta. Träning gör också att jag glömmer snusandet för stunden men det gör jag inte heller för tillfället. Har snusar i 3 år och tänker absolut inte snusa i framtiden. Men måste få en lite bättre livssituation sedan är det stopp. Nikotinet känner jag inte av längre och får ingen ”kick” så att säga, istället är det att ha något under läppen som känns tungt att vara utan.

Hur ser jag på ett förbud?

Det hade självklart varit helt underbart för folkhälsan om ingen brukade niktin på jorden men vet att många hade gått i taket vid ett förbud. Personligen eftersom jag snusar så vill inte ha ett förbud just nu men eftersom jag är helt säker på att jag inte kommer att snusa i framtiden så stör inte ett förbud mig. Röka samt snusa är så ingrott i vissa personers liv, istället tror jag mer på att det isf ska bli ett förbud för kommande generation om nu förbud är rätt lösning. Vet inte hur förbudet ska vara utformat men hur ska nikotin beroeende turister göra när det kommer till Sverige? Jag vet iaf att jag inte hade valt Sverige som resmål som turist. Tanken om ett niktinfritt Sverige är dock en fin och bra tanke. Förbud brukar inte alltid vara lösningen, kanske speciellt inte just nu i dessa tider då undersökningar visar att ungdomar värderar frihet väldigt högt i sina liv. En långsammare process som inte är lika sträng och hård kanske är att föredra men vet som sagt inte hur förbudet ska vara utformat och gillar tanken.

Rickard Jonsson, Göteborg

Hypotes: Det går att sluta röka

Flera länder, däribland Finland har satt ett datum när landet ska vara tobaksfritt. I Finland är detta år 2040. Några länder har satt 2025 som sin gräns. I Sverige har väldigt lite gjorts för att få till ett förbud och Sverige regering har inte satt något datum för när Sverige bör vara tobaksfritt. I den här förslaget för att skapa ett tobaksfritt Sverige utgår vi från ett slutdatum för användningen av tobak i Sverige. Sverige bör enligt oss på FörbjudRökning.se vara ett föregångsland.

Därför sätter vi upp målet att Sverige är helt rökfritt från 1 januari 2025. Det betyder att vi har 10 år på oss dels skapa en hälsosam attityd till tobaksprodukter, där människor helt enkelt inte vill ha med dessa produkter att göra – Inga ungdomar vill längre börja röka. Den andra delen vi behöver arbeta med är att hjälpa de som är beroende idag att sluta röka. Vi behöver därför skapa incitament till att sluta röka och vi måste även göra processen att sluta röka så enkel som möjligt.

tobaccoendgameDet första vi måste göra är att är erkänna att vi misslyckats kapitalt med vår strävan efter att få ungdomar att inte börja röka. Enligt DN (130311) var det 2013 32% av alla pojkar i årskurs 2 på gymnasiet som rökte. Motsvarande siffra över tjejer var 39%. Fruktansvärda siffror, om ni frågar oss. För vuxna har andelen rökar minskat konstant de senaste 20 åren. 2013 rökte 11% av befolkningen. Därmed står det klart att vi fullständigt misslyckats med att få ungdomar att inte börja röka. Så vad göra?

Likt den första planen måste vi arbeta med att minska tillgängligheten av cigaretter. Det kan vi göra genom att del höja åldern för att få köpa cigaretter i Sverige och dels genom att höja priset på cigaretterna. Naturligtvis öppnar detta upp för en svart marknad för cigaretter, men det kan vi inte ta hänsyn till här utan det är ett annat problem att ta itu med.

Sedan måste ta rökning på allvar redan i tidiga årskurser. Kanske ska man börja visa bilder på hur en rökares lungor ser ut redan i första klass. Ha en kontinuerlig diskussion om rökning med barnen. Både om vad som kan tyckas tufft och vad de kan få för konsekvenser. Ta dit rökare som försökt sluta röka, låt barnen prata med någon som knappt har någon röst kvar. Skräm barnen, men låt dem samtidigt själva tänka efter. Det går inte bara trycka på det som är negativt, för då kommer barnen ändå vara nyfikna. Hela samhället behöver ändra attityd till rökning och tobak. Förutom i skolan behöver man hjälp av media.

Det finns så många saker man kan göra för att hjälpa folk att sluta röka. Det finns mycket forskning på området som man kan ta hjälp av. I vår plan väljer vi att fokusera på ett 3 saker.

 1. Var man får röka
 2. Tillgängligheten
 3. Stöd i processen

2006 infördes ett förbud i Sverige mot att röka på restauranger, caféer och nattklubbar. Det blev ett ramaskri från landets rökare som tyckte att staten gjorde inskränkningar på deras rättigheter. Kritiken tystnade dock ganska snabbt och istället rosades beslutet med rökförbud i allmänna lokaler. Kläderna luktade inte rök när man kom hem längre. I och med förbudet var det många svenskar som slutade röka. Många av dessa har sagt att det var mycket lättare att sluta när man inte utsattes för röken varje gång man gick ut på nattklubb.

Vi har tagit vara på den här feedbacken i vår plan. Genom att minska antalet platser man får röka på begränsar man inte bara möjligheterna för rökare att röka på, utan gör det även enklare för de som vill sluta röka. Längre pauser mellan varje bloss gör att den som röker minskar sin exponering till nikotinet. Dessutom slutar mång att röka för att det helt enkelt är för krångligt att hitta någonstans att röka på. Ett sådant exempel som infördes i Stockholm 1 januari 2015 är att inte längre är lagligt att röka på öppna tunnelbanestationer.

Vi har 10 år på oss att hjälpa människor att sluta röka. Genom att gradvis minska antalet platser de får röka på; allmänna platser som parker, stranden, torg osv. hjälper vi dem i deras strävan.

Sveriges dagligvaruhandel måste ta ställning och sluta sälja tobaksvaror. Här skulle man från staten sida kunna kompensera försäljningsbortfallet under en övergångsperiod. Idag har cigarettförpackningarna en stor varningstext. I länder som Australien har man nu lagstiftat om att alla cigarettpaket ska ha samma fälg. Loggor och reklamtexter är förbjudna. Dessutom har varje paket en bild på sig där man fimpar en cigarett. Forskningen visar att vi köper mindre om inte vår hjärna triggas av något den känner igen. Ett annat sätt att minska tillgängligheten är att inte förvara cigaretterna synligt vid kassan utan under disken. Dessa två saker kan Sverige liksom flera andra länder lagstifta om för att underlätta för människor att sluta röka.

aasbox66Idag kostar ett paket cigaretter mellan 45-60kr. Ett paket innehåller 19-20 cigg. Om man gör paketen mycket större, säg 100 cigg i varje blir det inte bara svårare att förvara i väskan utan de blir även mycket dyrare. 50 kronor är lätt att lägga ut, 300 är en helt annan sak!

Det tredje steget för att hjälpa våra rökare att sluta är det finns hjälpmedel som fungerar och som skapar incitament att sluta. Stödgrupper, billiga alternativ och professionella människor att prata är viktigt i den här processen. Rökningen kanske är en ovana i rökarens liv. Genom att hjälpa personen med andra delar i livet kan motivationen att sluta röka öka. Många som börjar träna upplever till exempel att det är lättare att sluta röka. Det finns många sådana saker att göra – Det kan vara så enkelt som att skapa matlagningskurser för hälsosam mat. När vi äter hälsosammare, börjar träna så vill vi även förbättra oss på andra plan.

Hypotes: Det går inte sluta röka om du en gång börjat.

De flesta rökare började redan i tidiga tonåren. Vi minns hur de stod i gäng vid busshållplatsen utanför skolgården och rökte. I min klass var det 1 tjej som rökte i 7e klass. I 8e klass rökte troligtvis nästan halva klassen. Jag vet inte om min högstadieklass är representativ för hela Sveriges ungdomar, men det spelar knappast någon roll. Ungdomar vill trotsa de vuxna och att börja röka är just en sådan grej. Det är inte lagligt och därför kan det tyckas coolt. Något som många i min högstadieskola uppenbarligen tyckte.

lekande-barnJag har inte träffat en enda rökare som velat att deras barn ska börja röka. Visst är det anmärkningsvärt! Om vi hypotetiskt förutsätter att det är omöjligt att sluta röka när man en gång gjort beroendet så starkt att man måste röka regelbundet så går det inte att plötsligt förbjuda rökning. Det skulle bara skapa en stor svart marknad för cigaretter.

Det enda sättet att på sikt skapa ett rökfritt Sverige skulle i så fall vara att göra det omöjligt att börja röka från första början. Om vi hindrar våra ungdomar från att fastna i tidiga tonåren, kommer vi gradvis att fasa ut rökning ur samhället. Så här skulle en sådan plan kunna se ut.

I år är det 2015. De som för födda på 2000-talet är fyller i maximalt 15 år. Dessa människor får inte köpa cigaretter i Sverige idag. Visst finns det några av dessa som redan börjat röka, men andelen är ändå låg och så även deras beroende. Vårt förslag är att personer födda år 2000 eller senare aldrig ska få köpa cigaretter i Sverige. Naturligtvis kommer de första årskullarna fortfarande ganska enkelt få tag på cigaretter genom att någon annan köper dem åt dem. Men för varje år skjuts åldern uppåt för att få köpa cigaretter i Sverige. År 2025 skulle du genom vårt förslag vara tvungen att vara 26 år för att få köpa cigaretter i Sverige. Risken att en 13-åring känner en 18-åring som köper ut cigaretter och därmed möjliggör att 13-åringen börjar röka är betydligt större än att 13-åringen känner en 26-åring som kan göra samma sak.

Den här planen för att gradvis fasa ut rökning ur samhället kan kanske tyckas orättvis, vissa skulle säkert använda ord som diskriminering, men vi ser det som ett nödvändigt ont – Ett enkelt ett sätt att förbjuda något över tid. Om du aldrig kunna köpa cigaretter i Sverige så bör du aldrig behöva lida av det heller. Och skulle det ändå vara så att du börjat röka så, och därmed faktiskt lider av det, har man egentligen bara sig själv att skylla. Det här sättet att få bort rökningen ur samhället kommer ta lång tid, men utgår från hypotesen att det inte går att sluta röka när man väl börjat.

Ny forskning visar hur foster reagerar på rökning i magen

Smoking_Baby_858_3241891bI en brittisk studie som gjorts av universiteten Durham och Lancaster använder forskarna den senaste tekniken inom 4D ultraljud. I studien som presenterades i den medicinska tidskriften Acta Paediatrica publiceras bilder på foster på gravida kvinnor. Med hjälp av 4D ultraljud kan man ta bilder på fostret utan att gå in med en kamera. Vi har tidigare kunnat läsa om barn som gör hand five eller ger fingret inne i magen åt kameran. Här visas istället hur barn reagerar när mamman röker och barnet utsätts för nikotin.

Smoking_Baby_858_3241891b

I studien studeras 20 blivande mödrar under av sina graviditeter. Resultaten är både intressanta och skrämmande. Bilderna är tagna under vecka: 24, 28, 32, 36. Det har tidigare forskats mycket på hur fostret påverkas av rökning, men det här är första gången man kan visa bilder på det. De foster som var utsatta för rökning hade en större tendens att röra vid sig själv och munnen rörde sig oftare i grimaser. I normala fall brukar fostret röra sig själv och munnen mindre ju äldre de blir, så var det inte med foster som utsattes för rökande mödrar. Dessa barn upplevdes som mer oroliga än andra barn.Baby-vertical-1_3242176c

I Storbritannien röker omkring 12% av alla gravida kvinnor. I området kring universiteten var den siffran dubbelt så stor. Förhoppningen med studien är att göra blivande föräldrar uppmärksamma på riskerna med att röka i samband med graviditeter. Det är viktigt att påpeka säger Dr. Reissland att det inte handlar om att fördöma kvinnorna som röker under graviditeten utan att tillsätta större resurser för att hjälpa dem sluta röka.

Baby-vertical-2_3242174c

Att tänka på för de som försöker få barn

Forskning visar att antalet spermier minskar när man röker. Det gör att sannolikheten att fertilisera ägget sjunker och det blir svårare att få barn. Kvinnors förmåga att få barn påverkas genom att äggens kvalitet försämras och många kommer in i klimakteriet snabbare. Rökningen kan även påverkar chanserna att ett befruktat ägg ska fästa i livmodern.

Mot ett rökfritt Finland

Våra grannar i öst ligger före oss när det kommer till att tidsbegränsa rökandet i landet. I Finland har man bestämt att rökningen ska försvinna till år 2040, om 25 år. Ett ambitiös projekt som vi gärna lyfter fram. Framförallt finns det många åtgärdspunkter som vi har i Sverige kan ta efter, även om vi vill vara rökfria redan om 10 år. Nedan följer ett utdrag om rapporten.

Vision

Att användningen av tobaksprodukter ska upphöra à År 2040 använder högst 2 procent av finländarna i åldern 15–64 tobaksprodukter

Mål

Att i enlighet med statsminister Jyrki Katainens regeringsprogram uppgöra en verksamhetsplan för att uppnå syftet med tobakslagen (693/1976), dvs. användningen av tobaksprodukter ska upphöra.

Bakgrund

I åtgärdsprogrammet presenteras social- och hälsovårdsministeriet syn på hur syftet med tobakslagen kan uppnås. Förutom internationella bestämmelser, rekommendationer och undersökningar har vid beredningen även förslag av finländska sakkunniggrupper beaktats. Särskilt beaktas EU:s nya direktiv om tobaksprodukter som trädde i kraft 19.5.2014.

Innehåll

Programmet består av fyra verksamhetshelheter:
A. Att förebygga att någon börjar använda tobaksprodukter

■ Syftet är att skapa en miljö där barn och unga inte använder tobaks- produkter.

 1. Att upphöra att använda tobaksprodukter
  ■ Syftet är att stödja att allt fler ska upphöra att använda tobaksprodukter.
 2. Rökfri livsmiljö
  ■ Syftet är att utvidga rökfria livsmiljöer så att ingen utsätts för tobaksrök.
 3. Nya tobaksprodukter och därmed jämförbara produkter
  ■ Syftet är att förhindra att nya tobaksprodukter och därmed jämför-

bara produkter ska komma in på marknaden.

Frågor med anknytning till verksamhetshelheterna följs, undersöks och ut- vecklas särskilt till stöd för politiskt beslutsfattande. Åtgärdsprogrammet rapporteras, bedöms och uppdateras med minst fem års intervall.

Utgångsläge

År 2013 rökte 16 % av finländarna i åldern 15–64 dagligen. Andelen perso- ner som rökte sporadiskt var 6 %. Bland männen var 7 % och bland kvinnor na 1 % användare av snus.

Vill du läsa mer så hittar du hela rapporten här eller på

http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=9882186&name=DLFE-31505.pdf

Marie tycker till om rökförbudet

Hej!

Mitt namn är Marie och jag har rökt sedan jag var 15 år. Nästa år blir det 40 år. Jag skulle så gärna vilja att det blev mitt sista år som rökare, men när folk frågar mig varför jag röker så svarar jag helt ärligt att jag är så beroende av nikotin att kroppen blir galen utan det.

Det finns några andra positiva effekter av att röka. Att ta en paus från jobbet, gå ut och ta ett par bloss gör att min stressnivå sjunker. Jag arbetar som hotellreceptionist så jag springer och stressar hela dagarna. Rökningen har med åren blivit en stund för mig själv, då jag kopplar av och går ner i varv.

Sedan några år lider jag av kronisk hosta. Har inte vågat gå till läkaren för att kolla upp det, livrädd för att det ska vara något allvarligt. Jämfört med min man verkar jag dock vara i ganska gott trim trots att han inte röker.

Jag har blivit ombedd att ge min syn på ett förbud mot rökning i Sverige. Personligen tycker jag att det vore bra. Fördelarna med att röka är mycket små om man väger dem mot nackdelarna. Min dotter Sofie började också röka tidigt, trots att jag varnade henne för vad det skulle innebära. Det var för många kompisar som rökte för att hon så för att hon inte skulle hamna utanför började hon med. Det var hemskt att se. Det gjorde så ont i mig att jag inte kunde vara en bättre förebild och hjälpa henne att stå upp för sig själv.

Om man gör allvar med att förbjuda rökning och verkligen tar hand om oss storrökare så är jag positiv till ett förbud. Ett förbud handlar inte om att rädda de passiva rökarna som att hjälpa de som röker idag att sluta. Ju svårare det blir att röka, desto större är chansen att personer som jag lyckas sluta.

Marie, Uppsala

Tips för att sluta röka – Sluta inte om en vecka, sluta nu!

quittingsmoking-001-754073 (1)Det finns många sätt att sluta röka och det finns ännu fler sätt att börja röka igen. Nikotinet har skapat ett beroende och rökningen en vana som båda är mycket svåra att bryta. Det absolut viktigaste för att lyckas sluta röka är att man bestämmer sig för varför. – Varför vill jag sluta röka? Tänk noga över svaret och lägg sedan ner tid på att få ner alla orsaker du kan tänka dig på ett papper. Det kan vara hälsoskäl, ekonomiska, sociala, att vara förebild osv. Det viktigaste är att det är starka argument till varför du ska sluta röka.

Vet du vilken dag på året som är vanligast att sluta röka eller börja banta på är? Nyårsdagen? 1e i varje månad? Måndagar? Som Brasse i Fem myror är fler än fyra elefanter skulle sagt – Fel, Fel, Fel! Den vanligaste dagen att sluta röka på är ”imorgon”. Därför är vårt bästa tips att inte sätta upp ett datum för när du ska sluta röka. Har du bestämt dig för att sluta röka så gör det precis nu!

Vad som händer om du bestämmer dig för att sluta röka ett visst datum är att du försöker röka upp alla dina cigaretter innan dess. Plösligt kanske du istället röker extra mycket under en månad eller två. Då kommer det bara bli ännu svårare att bryta med nikotinet. Sluta nu direkt istället och dra nytta av att du har cigaretter kvar hemma!

quittingsmoking-001-754073 (1)Har du precis köpt nya cigg? Prefekt! Hämta dem tillsammans med alla tändare och tändstickor du har i huset. Plocka fram askkopparna med när du ändå är igång. Varför inte ta hämta en hammare med. Det är dags att göra ett avslut, en lite ceremoni som gör den här stunden betydelsefull. Ta fram en sophinkoch häll ett glas vatten i den. Därefter slänger du alla tändare och tändstickor. Töm ur alla cigaretter på bordet bryt var och en av dem och släng dem i papperskorgen… Ta hammaren och knacka försiktigt sönder dina askkoppar. Det räcker med att du delar dem itu, släng sedan även dessa (självklart i återvinningen för glas och eventuella grovsopor).

Det bästa vore om du har någon hos dig när du genomför den här ceremonin, någon som kan vara med när du ”seal the deal” och blir en rökfri människa.

Den bittra sanningen är att ditt liv kommer vara ett rent helvete i 2-3 veckor. Men därefter kommer det bara bli bättre och bättre! Under tiden kommer du märka hur kroppen börjar återhämta sig allt eftersom cigarettgifterna lämnar kroppen. Din hy kommer få mer färg. Det kommer inte vara lika jobbigt att gå uppför trappor och du kommer märka att det blir lättare och lättare att andas.

Du har bestämt dig! Välkommen till livet efter rökningen!


Theme Designed Bymarksitbd