Vår vision

Posted on : 18 September, 2018 |post in : |Comments Off on Vår vision |

rökfritt sverige 2025Som vi tidigare nämnt så har Sverige, olikt en del andra länder, inte satt något datum för när tobaken ska vara utfasad som del av vår livsstil. Vår vision på förbjudrökning.se är dock att vi ska ha ett rökfritt Sverige 2025. Vägen dit är lång, och även om det känns som många år framåt i tiden så är det en kort tid för att genomföra den förändring vi vill åstadkomma – Men vi har stora förhoppningar inför framtiden, och framförallt tror vi att folk kommer att vilja förändras.

Vägen mot visionen

Vägen mot ett rökfritt Sverige 2025 är som sagt lång, och det finns många svängar att ta och många korsningar att manövrera innan vi tar oss dit. Och vi vill att du är med oss på resan och hjälper till med att hålla vägen ren, så att säga. Den största resursen vi har är folks åsikter, eftersom de stora tobaksbolagen har enorma summor pengar att spendera för att garantera att de kommer fortsätta utgöra ett hot mot folkhälsan. Du kanske tror att åsikter är betydelselösa, men när vi tillsammans bildar opinion och står upp för det vi tror på kan vi göra stor skillnad.

Arbeta tillsammans – Inte mot varandra

För att vi ska nå vår vision och målet om ett rökfritt Sverige 2025 är vi av åsikten att det måste ske i samarbete med de som för närvarande brukar tobak, inte mot deras vilja. För att det ska gå att uppnå målet är det viktigt att vi har folket på vår sida och att vi kämpar tillsammans för att både förbjuda rökning/snusning och att få de som redan är beroende att sluta. Om det är något vi kan lära oss av historiska händelser så är det att när något är såpass invant i vårt samhälle som tobaken och nikotinet är så är det svårt att arbeta emot folk. Det vi istället måste göra är att öka medvetenheten gällande riskerna som brukandet medför så att det banar väg för kommande förändringar, så att vi som ett rökfritt sverige 2025land kan bekämpa problemet tillsammans. Med de menar vi självklart inte att alla måste hålla med om att det borde förbjudas, men att tillräckligt många förstår innerst inne att det är nödvändigt för folkhälsan så att inte folk börjar slå bakut.

Få lagen på vår sida

Den svenska lagen är till för att skydda oss alla som medborgare, och vårt slutliga mål är att få lagen på vår sida. Det är meningen att lagen ska reflektera det som bäst håller oss skyddade, och det går inte att förneka att tobaken är ett hot mot vår allmänna hälsa. För oss räcker det inte bara med att de som röker eller snusar just nu slutar, utan i och med ett rökfritt Sverige 2025 hoppas vi även på att framtida generationer ska dra nytta av vår kamp. Till exempel så är det alltid enklare att förhindra någon från att börja röka än det är att få någon att sluta: Så om cigaretter inte är tillgängliga i alla mataffärer och kvarterskiosker är sannolikheten för att barn och ungdomar börjar röka drastiskt minskad. De som börjar röka i ung ålder är oftast de som har allra svårast att sluta, och genom att förhindra att de får tillgång till tobak till att börja med kommer vi att göra stor skillnad.


Theme Designed Bymarksitbd